Projektai

Įgyvendinti projektai

Eil. Nr. Projekto pavadinimas
 
Įgyvendinimo laikotarpis
1. Kaimo bendruomenių materialinei techninei bazei stiprinti ir (arba) sukurti. 2011 m.
2. Pabradės miesto Dubingėlės skvero sutvarkymas 2014 m.
3. Būkime aktyvūs, veikime kartu! 2014 m.

Vykdomi projektai

Eil. Nr. Projekto pavadinimas Įgyvendinimo laikotarpis