Narystė

Narystė Pabradės bendruomenėje "Domus"

Bendruomenės nariais gali būti visi ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus Lietuvos Respublikos ar užsienio šalių piliečiai, nuolat gyvenantys, dirbantys, besimokantys Pabradėje ir jos apylinkėse, taip pat kiti fiziniai ir juridiniai asmenys, istoriškai ar kitaip susiję su Pabradės vietove ir jai prijaučiantys, siekiantys Bendruomenės tikslų ir užsiregistravę Įstatuose nustatyta tvarka. Jaunesni kaip 18 metų asmenys bendruomenėje gali įgyti teises ir pareigas Civilinio kodekso nustatyta tvarka.

Juridinį asmenį bendruomenėje atstovauja jo įgaliotas fizinis asmuo.

Stojantysis privalo pateikti raštišką prašymą Bendruomenės pirmininkui. Pirmininkas perduoda prašymą, svarstyti artimiausiame Bendruomenės tarybos posėdyje. Prašymas tenkinamas paprasta tarybos narių balsų dauguma. Jei priimamas neigiamas sprendimas, per 5 darbo dienas suinteresuotam asmeniui privaloma pateikti atsisakymo priežastis ir motyvus. Neigiamas Bendruomenės tarybos sprendimas per mėnesį nuo priėmimo dienos gali būti apskųstas visuotiniam Bendruomenės narių susirinkimui.

Prašymo pildymo blankas

 

marškineliai.jpg