Pranešimai

Knygos apie Pabradės miestą pristatymas.
Susirinkimas 2017-10-16
Tarptautinė VVG bendradarbiavimo konferencija „Tinklaveika veikia!“
Susitikimas su Lietuvos kariuomenės atstovais
Bendradarbiavimo sutarčių pasirašymas su Pabradės miesto gimnazijomis.