Pranešimai

Tarptautinė VVG bendradarbiavimo konferencija „Tinklaveika veikia!“

Lietuvos kaimo tinklas bendradarbiaudamas kartu su Vietos veiklos grupių tinklu ir Programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centru 2017 m. rugsėjo 13-14 d. organizavo tarptautinę VVG bendradarbiavimo konferenciją „Tinklaveika veikia!“
Konferencijos tikslas – paskatinti VVG bendradarbiavimą pasidalinti gerąja veiklos patirtimi ir užmegzti naujas ir naudingas pažintis su kitų šalių VVG.
Pabradės miesto Dubingėlės skveras konferencijos dalyvių pasirinktas aplankyti, kaip sėkmingai aktyvios bendruomenės įgyvendintas ir prižiūrimas vietos projektas. Pranešimą paruošė ir Dubingėlės skvero projektą pristatė šio projekto vadovas Vaclovas Jasudas ir bendruomenės DOMUS pirmininkė Jolita Rudinska.

Grįžti į ankstenįKitos naujienos


Susitikimas su Lietuvos kariuomenės atstovais
Bendradarbiavimo sutarčių pasirašymas su Pabradės miesto gimnazijomis.
Dalykinis susitikimas