Renginiai

Kūrybiškų susitikimų festivalis ,,Pabraidom"

Per penkiasdešimt veiklos metų mokykla gali didžiuotis profesionalių menininkų kelią pasirinkusiais dailės, muzikos ir šokio atlikėjais. Meno mokykla yra viena pagrindinių miesto institucijų, suteikianti galimybę besimokantiems plėtoti meninius gebėjimus, atsiskleisti talentams, tobulinti kūrybines galias, formuoti meninį skonį bei kultūrą.
Pabradės bendruomenei būdinga kultūrų įvairovė. Kad įsilietum į kultūrą, reikia išsiugdyti tam tikras savybes – atvirumą ir imlumą, aktyvumą ir pasitikėjimą. Kultūriniam identitetui įtakos turi vienijantys kultūriniai projektai, šventiniai renginiai, padedantys pajusti bendrumą, todėl Pabradės meno mokykla kartu su partneriais inicijuoja išskirtinį rajone projektą – kūrybiškų susitikimų festivalį ,,Pabraidom". Festivalis bus pirmas tikslingas renginys, kviečiantis susiburti buvusius ir esamus pabradiškius. Projekto metu kuriamas santykiu kultūrinėje įvairovėje grįstas, o ne pabrėžiantis skirtybes dialogas sudarys galimybes pozityviam, pagarbiam bendradarbiavimui, stiprins priklausymo vietai ir bendruomenei jausmą, prisidės prie galimos nesantaikos mažinimo. 
Festivalį sudarys 3 dalys:
• Meno mokyklos ugdytinių ir profesionalių meno atlikėjų, baigusių meno mokyklą, muzikinio spektaklio kūrimas ir pristatymas.
• Kilusių iš Pabradės ir profesionalaus meno kūrėjo kelią pasirinkusių menininkų susitikimai - kūrybinės dirbtuvės.
• Kultūros, švietimo, vietos valdžios atstovų apskrito stalo diskusija „Pabradės tapatybės projektas“.
- Specialiai šiam festivaliui skirtas spektaklis suburs visus meno mokyklos ugdytinius ir šokio, muzikos, dailės mokytojus kūrybiniam bendradarbiavimui. Spektaklis atskleis meno mokyklos ugdytinių kūrybinius gebėjimus ir pasakos apie jauno žmogaus tapatumo paieškas, bandant atsakyti į jam kylančius klausimus „Kas aš esu?“ ir „Ko aš noriu?“, „Kokį vaidmenį aš atlieku savo bendruomenėje?“ ir „Kokius lūkesčius turi mokytojas, mama, tėtis, draugai?“. Spektaklis bus kuriamas 3 mėn. Kartu su mokyklos ugdytiniais bendroje spektaklio programoje dalyvaus profesionalūs menininkai, buvę meno mokyklos mokiniai: V. Čepulytė, P. Berezovskij, K. Lyndo, V. Sokolnikas. Garso operatorius – taip pat meno mokyklos ugdytinis O. Sklubovskis. Spektaklio režisūrą kurs artimai su meno mokykla bendradarbiaujanti režisierė, choreografė, Dainų švenčių meno vadovė Leokadija Dabužinskaitė. Scenografiją kartu su dailės specialybės moksleiviais kurs dailininkas A. Makerevičius. Spektaklyje dalyvaus 200 moksleivių. Birželio 7 d. spektaklis bus pristatytas miesto bendruomenei Pabradės kultūros centre. Po spektaklio lauko estradoje vyks šventinis grupės ,,Antikvariniai Kašpirovskio dantys“ koncertas (vienas šios grupės narių – meno mokyklos ugdytinis A. Ruzgas). 
- Iš Pabradės kilusių profesionalių menininkų kūrybą ir veiklą pristatantys susitikimai - kūrybinės dirbtuvės – tai aktyvių susitikimų diena. Prie Pabradės meno mokyklos ir jos viduje bus sukurtos 4 kūrybinės erdvės, kuriose vyks dirbtuvės, performansai, soliniai pasirodymai, pokalbiai bei asmeninių menininkų sėkmės istorijų pasakojimai. Susitikimuose savo veiklą pristatys 9 menininkai, šiuo metu kuriantys ne tik Lietuvoje. Pabradės bendruomenės nariai kartu su menininkais galės muzikuoti, diskutuoti apie maisto kultūrą, išbandyti kūrybinius gebėjimus dailės plenere ar dalyvauti šokio judesio užsiėmime. Iš viso susitikimuose dalyvaus per 500 įvairaus amžiaus pabradiškių. 
- Susitikimų diena baigsis apskritojo stalo diskusija ,,Pabradės tapatybės projektas“. Dalyviai diskutuos apie krašto kultūrinio identiteto puoselėjimą; aptars kokiomis priemonėmis bendruomenė gali prisidėti prie jaunos kartos priklausymo vietai ir bendruomenei jausmo stiprinimo. Diskusijoje dalyvaus kilę iš Pabradės 8 menininkai, 9 kultūros, švietimo, vietos valdžios atstovai ir 3 jaunimo lyderiai. Diskusiją stebės ir aktyviai įsitraukti galės Pabradės gyventojai (iki 100 asmenų). Diskusija vyks Pabradės meno mokykloje.

 

Aprūpinimo komanda.jpg

Darbas su moliu 1.jpg

Darbas su moliu 2.jpg

Darbas su moliu 3.jpg

Darbas su moliu 4.jpg

Darbas su moliu 5.jpg

Darbas su moliu 6.jpg

 

Darbas su moliu 8.jpg

Darbas su moliu 10.jpg

Darbas su moliu 11.jpg

Darbas su moliu 12.jpg

Darbas su moliu 13.jpg

Darbas su moliu 14.jpg

Darbas su moliu 15.jpg

Darbas su moliu 16.jpg

Darbas su moliu 18.jpg

Darbas su moliu 19.jpg

Šaudymai su lankais 1.jpg

Šaudymai su lankais 2.jpg

Šaudymai su lankais 3.jpg

Šaudymai su lankais 4.jpg

Šaudymai su lankais 5.jpg

Šaudymai su lankais 6.jpg

Šaudymai su lankais 7.jpg

Šaudymai su lankais 8.jpg

Šaudymai su lankais 9.jpg

Šaudymai su lankais 10.jpg

Šaudymai su lankais 11.jpg

Šaudymai su lankais 12.jpg

Šaudymai su lankais 13.jpg

Šaudymai su lankais 14.jpg

Šaudymai su lankais 15.jpg

Šaudymai su lankais 16.jpg

Šaudymai su lankais 17.jpg
Kitos naujienos


Mūsų pastangos nenuėjo veltui - šventė pavyko!

 

Kviečiame visus Pabradės miesto gyventojus ir svečius kartu švęsti Lietuvos valstybės atkūrimo dieną.
 Šis reportažas skirtas mūsų miesto gimnazistams. Pabradės bendruomenė „Domus“ didžiuojasi puikiais mūsų miesto gimnazijų mokinių mokslo pasiekimais, vertina jų pastangas būti geriausiais ir gruodžio 27 d., pakvietė geriausiai besimokančius Pabradės „Ryto“ ir „Žeimenos“ gimnazijų mokinius į kalėdinę edukacinę-pramoginę išvyką „Pamatyk, išgirsk, patirk!“.