Pabradės bendruomenės naujienos

Išvyka į Dubingius, 2017.09.27
Tarptautinė VVG bendradarbiavimo konferencija „Tinklaveika veikia!“
Senuoju pašto keliu
Aktyvaus poilsio diena, 2017 m.
Dubingėlės skvero sutvarkymas 2017 m
Pasaulio lietuvių sporto žaidynės, 2017 m.