Pabradės bendruomenės naujienos

Tarptautinė VVG bendradarbiavimo konferencija „Tinklaveika veikia!“
Senuoju pašto keliu
Aktyvaus poilsio diena, 2017 m.
Dubingėlės skvero sutvarkymas 2017 m
Pasaulio lietuvių sporto žaidynės, 2017 m.
Pažintinis vizitas į Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centrą